Translate »
Pratibha Patil at rajyasabhaSmt Pratibha Patil- Rajyasabha Oath